Nadia Mifsud – meta tinfetaq il-folla

Vrus jintiegħmu bħal skonġura, jippruvaw isibu tarf tal-ibgħad u l-eqreb, iridu jinħallu mill-ħafna ta’ dak li, għax assenti, jinħass appuntu iktar preżenti.


meta tinfetaq il-folla
© Nadia Mifsud, 2022

Ede Chapbook 004

Editur: Antoine Cassar

Ippubblikat minn Ede Books
www.edebooks.eu

Kull jedd miżmum mill-awtur. Ebda silta minn dan il-ktieb ma tista’ tiġi riprodotta b’xi mod jew ieħor mingħajr il-permess bil-miktub tal-awtur.

ISBN: 978-99957-45-35-6

Format: 12cm x 18 cm
Pages: 28 + cover with flaps
Cover paper:
Favini Alga Carta ivory 250gsm
Made with algae

Vacat pages:
Favini Crush Olive 120gsm
Made with olive pomace

Kull kopja ta’ dan iċ-chapbook għandha arti tal-qoxra unika, li kapaċi tvarja xi ftit minn dik li tidher fir-ritratt.

Ede Chapbooks

10.00