Antoine Cassar – Silan

Silan: ħaġra prezzjuża li tagħti s-saħħa; ġulepp tat-tamal; isem ta’ dar, kamra jew mitraħ mingħajr indirizz fiss. X’aktarx in-numru tmienja, wieqfa jew mimduda. Ħdax-il poeżija erotika f’waħda, f’logħba ħafifa man-numri Għarbin.


Silan
© Antoine Cassar, 2022

Ede Chapbook 002

Ippubblikat minn Ede Books
www.edebooks.eu

Kull jedd miżmum mill-awtur. Ebda silta minn dan il-ktieb ma tista’ tiġi riprodotta b’xi mod jew ieħor mingħajr il-permess bil-miktub tal-awtur.

ISBN: 978-99957-45-33-2

Format: 12cm x 18 cm
Pages: 28 + cover with flaps
Cover paper:
Favini Alga Carta ivory 250gsm
Made with algae

Vacat pages:
Favini Crush Olive 120gsm
Made with olive pomace

Kull kopja ta’ dan iċ-chapbook għandha arti tal-qoxra unika, li kapaċi tvarja xi ftit minn dik li tidher fir-ritratt.

Ede Chapbooks

10.00