Nathan Anthony Pace – dbilt qabel kbirt

“Kont tibda ssir kannella u tinxef; lejn nofs il-blanzun, fejn darba kien hemm sidrek, kont tħoss tagħfis kbir u kont titkagħweġ u titgħawweġ, sakemm taqa’ wiċċek fl-art. U ommok u l-parruċċani kienu jitilquk, aljenati wisq biex jindunaw li kont dbilt qabel kbirt.”


Nathan Anthony Pace – dbilt qabel kbirt
© Nathan Anthony Pace, 2023

Ede Chapbook 014

Editur: Antoine Cassar

Ippubblikat minn Ede Books www.edebooks.eu

Kull jedd miżmum mill-awtur.

Ebda silta minn dan il-ktieb ma tista’ tiġi riprodotta b’xi mod jew ieħor mingħajr il-permess bil-miktub tal-awtur.

ISBN: 978-99957-45-47-9

Format: 12cm x 18 cm
Pages: 20 + cover with flaps

Cover paper: Favini Alga Carta ivory 250gsm
Made with algae residue
Obi: Favini Crush olive 250gsm
Vacat pages:
Favini Crush olive 120gsm
Made with olive pomace

Ede Chapbooks

10.00